Strategisk samarbeidsutvalg (SSU)

I Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) koordineres arbeidet i helsefelleskapet. SSU har møter normalt 4 ganger i året. Utvalget består av et utvalg ledere fra foretaket og kommunene som er valgt for fire år i gangen. Salten har 3 kommunale representanter, Lofoten og Vesterålen 2 hver. Lederskapet veksler mellom kommunene og foretaket, der leder og nestleder bytter på lederskapet etter to år. ​Fastleger og brukerrepresentanter skal være representert i SSU. Fra 2024 overtar kommunene lederskapet i SSU.

Følgende møtedatoer er satt for SSU i 2023:
1.2., 12.4; 7.6; 13.9 og 7.12. Det kan være aktuelt med ekstraordinært møte 19 oktober 2023 forbindelse med arbeidet med revisjon av samarbeids - og tjenesteavtaler. Møteplan for 2024 vedtas på SSU-møte 13.9.2023.