Strategisk samarbeidsutvalg (SSU)

I Strategisk samarbeidsutvalg (SSU) koordineres arbeidet i helsefelleskapet. SSU har møter normalt 4 ganger i året. Utvalget består av et utvalg ledere fra foretaket og kommunene som er valgt for fire år i gangen. Salten har 3 kommunale representanter, Lofoten og Vesterålen 2 hver. Lederskapet veksler mellom kommunene og foretaket, der leder og nestleder bytter på lederskapet etter to år. ​Fastleger og brukerrepresentanter skal være representert i SSU. Fra 2024 har kommunene overtatt lederskapet i SSU. Valgt leder er avdelingsdirektør for helse og omsorg i Bodø kommune, Arne Myrland.

Følgende møtedatoer er satt for SSU i 2024:
13.2., 10.4; 12.6; 4.9 (tentativt møte) og 4.12.