Artikler om helsefellesskapet

 • 13.03.2023

  Oppstart i revisjonsprosess

  Arbeidsgruppen som er oppnevnt for å revidere samarbeids - og tjenesteavtalene hadde sitt første arbeidsmøte 10.3.2023 i Bodø. Arbeidsgruppen vil legge frem forslag til ny avtalestruktur på dialog og -partnerskapsmøtet i 2023.
 • 01.03.2023

  Temamøte 22.3.2023 om helhetlig tjenestemodell

  Lurer du på hva helhetlig tjenestemodell er? Du har mulighet å lære mer når E-helse Nord 22.3.2023 kl 9-10 tilbyr gratis webinar der nettverkskoordinator for digital hjemmeoppfølging vil presentere to eksempler fra kommuner som har gjort denne prosessen. Meld deg på i lenken her
 • 28.02.2023

  Revisjon av overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtale i 2023

  Overordnet samarbeidsavtale​ og tjenesteavtalene mellom kommunene i Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen, Salten er hjemlet i Helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 6. Strategisk samarbeidsutvalg har behandlet revisjonen i sakene 38-2022 - Revisjon av overordnet samarbeidsavtale og tilhørende...

Arrangementer

Ingen planlagte hendelser