Artikler om helsefellesskapet

 • 17.06.2024

  Kartlegging av helsefellesskap

  Rambøll management har på oppdrag av KS foretatt en kartlegging av status og erfaringer med helsefellesskapene.
 • 07.06.2024

  Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Nordland

  USHT har kunnskap innen kvalitetsforbedringsmetodikk og er en ressurs for kommunene når det gjelder kompetanse- og tjenesteutvikling. USHT er en del av det regionale støtteapparatet i kvalitetsreformen Leve hele livet. Gjør deg kjent med denne nettsiden og USHT som bistandsaktør for kommunene i...
 • 03.06.2024

  KI og språkmodeller vil endre helsetjenestene

  Det er enda for tidlig å konkludere hvordan KI vil påvirke helsetjenestene. Utviklingen må skje innen trygge rammer, men vil potensielt ha stor betydning for helsepersonell og pasienter.