Artikler om helsefellesskapet

 • 28.02.2024

  Ny modell for innføring av helseteknologi

  KS og Norsk helsenett SF (NHN) har sammen med kommuner laget ny modell for innføring av helseteknologi og nasjonale e-helseløsninger. En ny samordnet struktur for nettverk innen e-helse vil bidra til at innføringen av e-helseløsninger går raskere. Les mer her.
 • 26.02.2024

  Digital hjemmeoppfølging

  Bodø kommune er en av flere kommuner som i 2024 har fått midler til å bredde ut tjenestetilbudet digital hjemmeoppfølging. Å ta i bruk ny teknologi og å se pasientens ressurser er en del av løsningen på hvordan helsetjenestene skal være bærekraftige fremover. Les mer her.
 • 21.02.2024

  Linken e-helse lab

  Besøk hos Linken e-helse lab var del av programmet da samhandlingsledere/-sjefer i de fire nordligste helsefellesskapene var samlet i nettverksmøte 20.-21.2.2024. Mange gode spørsmål og diskusjoner ble diskutert med prosjektleder Merete Johansen, Nordlandssykehuset og Vibeke Tellmann, rådgiver...

Arrangementer

Ingen planlagte hendelser