Artikler om helsefellesskapet

 • 23.05.2024

  Dypdykk i helse og omsorgstjenestene. KS-rapport

  Professor Terje P. Hagen, UIO m.fl. utarbeidet på oppdrag fra KS en rapport basert på utviklingstrekk i helse og omsorgstjenester i perioden 2017-2021. Brukerne av tjenestene blir yngre, og omfanget av psykiske lidelser øker.
 • 21.05.2024

  Høringsinnspill nasjonal helse og samhandlingsplan

  Nasjonal helse og samhandlingsplan ble lansert for kort tid siden. Planen vil være førende for samhandlingen mellom primær -og spesialisthelsetjenesten i mange år fremover. KS ga mange innspill til Nasjonal helse og samhandlingsplan, som ble lansert nylig.
 • 16.05.2024

  Webinar 30.5 - kommunalt utfordringsbilde digitalisering

  KS arrangerer en webinarrekke om diverse relevante tema, først ut er tema det overordnede utfordringsbildet for kommunene

Arrangementer

Ingen planlagte hendelser