Artikler om helsefellesskapet

 • 19.07.2024

  Rapport status i helsefellesskapene

  Rambøll Management consulting har på oppdrag fra KS laget en statusrapport som belyser både utfordringer og muligheter for helsefellesskapene. Blant mange andre forhold, nevnes bl.a behovet for at kommunene koordinerer seg og behovet for at helsefellesskapene tilføres midler for å iverksette...
 • 18.07.2024

  Årsrapport pasient -og brukerombudet 2023

  Pasient - og brukerombudet påpeker i sin årsrapport at de fleste er fornøyde med helsetjenestene der de bor, men at det likevel er en del bekymringer knyttet til hvordan helsetjenester leveres.
 • 16.07.2024

  Rekrutterings - og samhandlingstilskudd for helsetjenesten

  Et nytt tilskudd skal bidra til å forsterke samarbeidet mellom kommuner og helseforetak om tjenesteutvikling og gode pasientforløp. Formålet er å legge til rette for et desentralisert helsetilbud, med god kvalitet og riktig arbeidsdeling.