Artikler om helsefellesskapet

 • 24.04.2024

  Forskning på bærekraft i kommunale helse og omsorgstjenester

  Med utgangspunkt i kommunenes behov for kunnskap og nye løsninger, kan kommuner, fylkeskommuner og forskningsorganisasjoner søke midler til forskning og innovasjon. Prosjektene må gjennomføres i faktisk samarbeid mellom flere kommuner og minst én forskningsorganisasjon. Søknadsfrist; 18.9.2024
 • 24.04.2024

  Utfordringer knyttet til digitalisering i kommunesektoren

  KS har utredet hvordan utfordringene knyttet til digitaliseringen av kommunal sektor best kan håndteres fremover. Utredningen har tydeliggjort hvilke oppgaver som bør håndteres på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.
 • 22.04.2024

  Geografiske forskjeller i kommunal helseomsorg

  De inkluderte studiene viser at samhandlingsreformen fra 2012 ga økte oppgaver for den kommunale eldreomsorgen og behov for mer spesialisert kompetanse. Fysiske forhold som avstander, klima og vær, samt demografiske forhold som en aldrende befolkning og en relativt større andel eldre i rurale...

Arrangementer

Ingen planlagte hendelser