Samhandlingsmøter i Salten

Det er viktig i etableringen av Helsefellesskapet at en har lokale arenaer for dialog og implementering. Dette er et viktig tiltak i arbeidet med å forankre helsefellesskapet og gjøre det relevant for lokale fagmiljøer slik at samarbeidet fører til best mulig helsetjenester til pasientene der de bor. RKK Salten har i perioden etter etablering av Helsefellesskapet, ivaretatt og koordinert dialog mellom Salten-kommunene.

Fra 7.3.2023 har Julie Tangen overtatt denne koordineringsfunksjonen. Hun jobber i 30% stilling som samhandlingsrådgiver for Salten, og er ansatt i Bodø kommune.

Det første samhandlingsmøtet mellom kommunene i Salten og Nordlandssykehuset Bodø ble avholdt 30.11.2023. Det planlegges nytt samhandlingsmøte i Salten 11.6.2024.