Lofoten

Det er viktig i etableringen av Helsefellesskapet at en har lokale arenaer for dialog og implementering. Dette er et viktig tiltak i arbeidet med å forankre helsefellesskapet og gjøre det relevant for lokale fagmiljøer slik at samarbeidet fører til best mulig helsetjenester til pasientene der de bor. Dette arbeidet vil en formalisere i tiden fremover. RKK Lofoten er en viktig samarbeidspartner for Helsefellesskapet. Du kan lese mer om RKK Lofoten her.

Det er flere eksisterende nettverk innen helse og omsorg. RKK drifter nettverk for helse - og omsorgsledere, og nettverk innen rus og psykisk helse. Her møtes fagpersonell fra kommuner og Nordlandssykehuset Lofoten.

10.11.2022 ble det arrangert kick-off møte for ledere og ansatte i foretak og kommuner i regionen. Det har vært jobbet med innspill. I juni 2023 ble det arrangert en felles samling for helseledere i kommunene og avdelingsledere ved Nordlandssykehuset Lofoten. 25.10.2023 ble det arrangert en samling i Vestvågøy for enhets - og avdelingsledere i kommunene og avdelings - og enhetsledere ved Nordlandssykehuset Lofoten.

Utover i 2024 vil flere slike møter arrangeres, hvor formålet er at dette skal bidra til gode pasientforløp for brukere og gode prosedyrer for samhandling mellom foretak og kommuner. Samhandlingsmøtene vil både omfatte ledernivå i kommuner og foretak, og fagnettverk.