Lofoten

Det er viktig i etableringen av Helsefellesskapet at en har lokale arenaer for dialog og implementering. Dette er et viktig tiltak i arbeidet med å forankre helsefellesskapet og gjøre det relevant for lokale fagmiljøer slik at samarbeidet fører til best mulig helsetjenester til pasientene der de bor. Dette arbeidet vil en formalisere i tiden fremover. I Lofoten tar RKK Lofoten en rolle med å fasilitere dialog. Du kan lese mer om RKK Lofoten her.

Det er flere eksisterende nettverk innen helse og omsorg. RKK drifter nettverk for helse - og omsorgsledere, og nettverk innen rus og psykisk helse. Her møtes fagpersonell fra kommuner og Nordlandssykehuset Lofoten.

10.11.2022 ble det arrangert kick-off møte for ledere og ansatte i foretak og kommuner i regionen. Det har vært jobbet med innspill. I 2023 vil det opprettes en strukturert dialogarena i Lofoten som skal bidra til gode pasientforløp for brukere og gode prosedyrer for samhandling mellom foretak og kommuner. Tiltakene vil rette seg både mot ledere og ansatte på begge tjenestenivå.