Drifts - og utviklingsmøter i Vesterålen

22 september 2023 ble første drifts- og utviklingsmøte avholdt mellom kommunene og Nordlandssykehuset i Vesterålen. Gruppen som ble nedsatt etter kick-off-møtet på Sortland 19. januar 2023 var først enig om å arrangere ett møte for somatikk og ett for psykiatri. Det etterfølgende arbeidet med program til møtene har belyst behovet for et tettere samarbeid mellom psykiatri og somatikk. 

Det planlegges flere samhandlingsmøter utover i 2024.