Vesterålen

Det er viktig i etableringen av Helsefellesskapet at en har lokale arenaer for dialog og implementering. Dette er et viktig tiltak i arbeidet med å forankre helsefellesskapet og gjøre det relevant for lokale fagmiljøer slik at samarbeidet fører til best mulig helsetjenester til pasientene der de bor. Dette arbeidet vil en formalisere i tiden fremover. I Vesterålen tar RKK Vesterålen en rolle med å fasilitere dialog. Du kan lese mer om dem her

19.1.2023 ble det i samarbeid med RKK Vesterålen arrangert et samarbeidsmøte for ledere i foretak og kommuner i Vesterålen. Det blir som følge av dette jobbet med konkrete samhandlingstiltak utover i 2023.