Drifts - og utviklingsmøte i Vesterålen 22.9.2023

22 september 2023 avholdes første drifts- og utviklingsmøte mellom kommunene og Nordlandssykehuset i Vesterålen. Gruppen som ble nedsatt etter kick-off-møtet på Sortland 19. januar 2023 var først enig om å arrangere ett møte for somatikk og ett for psykiatri. Det etterfølgende arbeidet med program til møtene har belyst behovet for et tettere samarbeid mellom psykiatri og somatikk. Det er derfor i ettertid blitt enighet om at drifts- og utviklingsmøtene i Vesterålen avholdes som ett felles møte hvor både ledere fra somatikk og psykiatri deltar sammen.

Dato for møtet er 22. september og avholdes på Hadsel rådhus fra kl. 10:00-14:00. Program sendes ut når det er klart.

19.1.2023 ble det i samarbeid med RKK Vesterålen arrangert et samarbeidsmøte for ledere i foretak og kommuner i Vesterålen. Det blir som følge av dette jobbet med konkrete samhandlingstiltak utover i 2023.