Drifts - og utviklingsmøter i Vesterålen

22 september 2023 ble første drifts- og utviklingsmøte avholdt mellom kommunene og Nordlandssykehuset i Vesterålen. Gruppen som ble nedsatt etter kick-off-møtet på Sortland 19. januar 2023 var først enig om å arrangere ett møte for somatikk og ett for psykiatri. Det etterfølgende arbeidet med program til møtene har belyst behovet for et tettere samarbeid mellom psykiatri og somatikk. 

Det planlegges drifts - og utviklingsmøte 23.5.2024.