Helsefellesskap Lofoten, Vesterålen og Salten

Målet med helsefellesskapet er å sikre bedre samhandling mellom kommuner og sykehus i pasientforløp. 

Helsefelleskapet består av ulike beslutningsnivå. Dialog- og partnerskapsmøtet er helsefelleskapets øverste styringsorgan og er nivå 1, strategisk samarbeidsutvalg er nivå 2 og faglige samarbeidsutvalg er nivå 3. Eget mandat, kalt Vestfjorderklæringen, er vedtatt, samt egne vedtekter og handlingsplan for helsefelleskapets arbeid. ​