Dialog og partnerskapsmøte

Dialog- og partnerskapsmøtet er helsefelleskapets øverste styringsorgan. Her møtes ledelse fra foretaket og fra kommunene for å utmeisle en overordnet strategi. Dialogmøtet 2024 vil bli arrangert 24.9.2024.

I 2024 vil dialogmøtet bli arrangert i tilknytning til Helseinnovasjonsuka. Les mer her.