Dialog og partnerskapsmøte

Dialog- og partnerskapsmøtet er helsefelleskapets øverste styringsorgan. Her møtes ledelse fra foretaket og fra kommunene for å utmeisle en overordnet strategi. Dialog - og partnerskapsmøtet 2023 vil bli avviklet 23.11.2023 i Bodø på Hotell Ramsalt, i samarbeid med KS og deres kommunekonferanse, som er 22.11.2023. Det jobbes med program til dialog og partnerskapskonferansen.

Møtet er todelt der første del er et dialogmøte der ordførerne i kommunene møter styreleder i helseforetaket. Kommunedirektører/rådmann deltar, men uten tale- og forslagsrett. Del to er partnerskapsmøtet der administrativ ledelse i helseforetaket ved direktør og kommunene ved kommunedirektør/rådmenn møtes. I disse møtene drøftes aktuelle saker og det gis retning for det videre arbeidet i strategisk samarbeidsutvalg (nivå 2) og i de faglige samarbeidsutvalgene (nivå 3).