Prosessdokumenter

Arbeidet med revisjon av samarbeids - og tjenesteavtaler er nå i gang. Arbeidsgruppen startet opp sitt arbeid i et konstituerende møte 10.3.2023, og skal etter planen legge frem forslag til ny avtalestruktur på dialog -og partnerskapsmøtet 2023. 

Artikkelliste