Viktig kilde for kritisk informasjon

DIPS og Kjernejournal snakker nå sammen. Det betyr en enklere arbeidshverdag for helsepersonell og økt pasientsikkerhet. 

Les mer om saken fra Helse Vest her.