Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Nordland

USHT har kunnskap innen kvalitetsforbedringsmetodikk og er en ressurs for kommunene når det gjelder kompetanse- og tjenesteutvikling. USHT er en del av det regionale støtteapparatet i kvalitetsreformen Leve hele livet. Gjør deg kjent med denne nettsiden og USHT som bistandsaktør for kommunene i utviklingen av gode helsetjenester.

Les mer om aktiviteter i 2024 her.