Tverrfaglig kurstilbud innen rusfeltet

I forbindelse med etablering av nytt akuttilbud i TSB (Tverrfaglig spesialisert rusbehandling) har Nordlandssykehuset besluttet å prioritere kompetanseheving innen rusbehandling. I den anledning planlegges et tverrfaglig utdanningsprogram i akutt og oppfølgende behandling innen rus og avhengighet med fokus på kartlegging, utredning, behandling og samhandling. Kurset er for ansatte i sykehus, TSB og kommunale helse- og omsorgstjenester

Utdanningsprogrammet består av fire moduler, hvor lanseringsdagen utgjør første modul. Resterende program presenteres fortløpende fra høsten 2024.

Påmelding: her