Strategisk samarbeidsutvalg i Vesterålen

Strategisk samarbeidsutvalg avviklet sitt tredje møte i Helsefellesskapet i 2023 7.juni i Nordlandssykehuset Vesterålen sine lokaler. Hovedsak var oppfølging av Helsefellesskapets handlingsplan.