Revisjon av overordnet samarbeidsavtale og tjenesteavtale i 2023

Overordnet samarbeidsavtale​ og tjenesteavtalene mellom kommunene i Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen, Salten er hjemlet i Helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 6. 

Strategisk samarbeidsutvalg har behandlet revisjonen i sakene 38-2022 - Revisjon av overordnet samarbeidsavtale og tilhørende tjenesteavtaler​ og sak 05-2023 med samme tittel. 

Utgangspunktet for revisjonen er de foreliggende avtalene og utkast til nasjonal veileder for Samarbeidsavtaler mellom kommuner og helseforetak​​. Eventuelle innspill til revisjonen av avtalene kan sendes kommunal samhandlingsleder Knut Erik Dahlmo, e-post; knut.erik.dahlmo@helsefellesskapet-nord.no