Oppstart i revisjonsprosess

Arbeidsgruppen som er oppnevnt for å revidere samarbeids - og tjenesteavtalene hadde sitt første arbeidsmøte 10.3.2023 i Bodø. Arbeidsgruppen vil legge frem forslag til ny avtalestruktur på dialog og -partnerskapsmøtet i 2023.

En humørfylt gjeng hadde oppstartsmøte 10.mars. Arbeidsgruppen er sammensatt av fagpersoner fra både kommuner og spesialisttjeneste. Fra venstre; Mona Karlsen, Bodø kommune (gruppens leder), Tove Yndestad, Vestvågøy kommune, Hans Arne Norbakk, RKK Vesterålen, Desiree Skjerpen Høgmo, Nordlandsykehuset Lofoten, Gunn Strand Hutchinson, brukerrepresentant, Knut Erik Dahlmo, Helsefellesskapet, Gro Marith Karlsen, Nordlandssykehuset Bodø.

Foran; Eystein Præsteng Larsen og Trude K. Kristensen, Nordlandsykeshuset