Ny modell for innføring av helseteknologi

KS og Norsk helsenett SF (NHN) har sammen med kommuner laget ny modell for innføring av helseteknologi og nasjonale e-helseløsninger. En ny samordnet struktur for nettverk innen e-helse vil bidra til at innføringen av e-helseløsninger går raskere. Les mer her.