Nasjonal erfaringskonferanse FACT Ung 26.9.2024

NAPHA og Nasjonalt implementeringsteam for FACT UNg arrangerer 26.9.2024 digital erfaringskonferanse om FACT Ung. Deltagelse er gratis. 

På den digitale nasjonale FACT ung-konferansen vil du få oppdatert kunnskap om status for satsingen på tjenestemodellen i Norge, og lære mer om nytten av den. Les mer her.