Kommuner kan søke tilskudd for anskaffelse av ny helseteknologi

Regjeringen har opprettet en tilskuddsordning der kommuner kan søke om penger for å investere i og ta i bruk helseteknologi. Ordningen gjelder fra 2024 og skal stimulere kommunene til å anskaffe og innføre bedre teknologiske løsninger.Kommuner kan søke om tilskudd til innføring av helseteknologi - KS