KI og språkmodeller vil endre helsetjenestene

Det er enda for tidlig å konkludere hvordan KI vil påvirke helsetjenestene. Utviklingen må skje innen trygge rammer, men vil potensielt ha stor betydning for helsepersonell og pasienter.

Les mer her.