Kartlegging av helsefellesskap

Rambøll management har på oppdrag av KS foretatt en kartlegging av status og erfaringer med helsefellesskapene.

Informantene fra de fleste helsefellesskapene opplever at opprettelsen av helsefellesskap har bidratt til tydeligere samarbeidsstruktur og styrket samarbeid gjennom å bygge relasjoner mellom forvaltningsnivåer og mellom kommuner. Selv om mye av dagens struktur fantes fra før, har helsefellesskapet tydeliggjort funksjoner og rollefordeling for mange. I tillegg er et obligatorisk politisk nivå i samhandlingen nytt og positivt for mange. Tydeliggjøring av samarbeidsstrukturene har bidratt til økt samhandling, selv om gevinsten fremstår noe mindre for helsefellesskap som hadde omfattende samarbeid fra før av. Hele rapporten finner du her. (PDF, 2 MB)