Informasjonsmøte gode pasientforløp demens 6.6.2023 kl.13-14

Utviklingssenteret i Nordland vil etablere fagnettverk høsten 2023:
Fagnettverkene vil bistå kommunene i arbeidet med systematisk oppfølging av personer med demens. Vi vil sammen utvikle og arbeide med implementering av gode forløp i helse- og omsorgstjenestene som bygger på Nasjonal faglig retningslinje om demens og Veiviser demens.  Informasjonsmøtet 6.6.2023 kl.13-14 vil informere nærmere om dette. Få med deg dette arrangementet!

Målgruppe; Informasjonsmøtet passer for representanter for demens-/hukommelsesteam, heldøgns omsorg, hjemmetjenester, dagsentre for personer med demens, ledere på alle nivå i tjenestene