Høringsinnspill nasjonal helse og samhandlingsplan

Nasjonal helse og samhandlingsplan ble lansert for kort tid siden. Planen vil være førende for samhandlingen mellom primær -og spesialisthelsetjenesten i mange år fremover. KS ga mange innspill til Nasjonal helse og samhandlingsplan, som ble lansert nylig. 

Du kan lese mer om dette her.