Helhetlige pasientforløp

ACT og FACT-team er eksempler på organisering av tjenestetilbud for personer med behov for sammensatte og helhetlige tjenester. Les mer om dette her og hvilke finansieringsordninger som finnes for kommuner og foretak som vurderer å etablere slike tilbud.