Funksjons - og oppgavedeling Helse Nord

I saken om funksjons - og oppgavedeling som Helse Nord har fått i oppdrag å utrede, er det nylig laget er artikkel om hvordan den videre prosessen blir, og hvordan involveringen av kommunene er tenkt.