Flere gode forslag i ny helse og samhandlingsplan

Helsetjenestene skal bli mer samordnet slik at personell og kompetanse kan brukes mer effektivt enn i dag. – Dette er gode forslag som må følges opp med penger og konkrete tiltak, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen. Les mer her.