Dypdykk i helse og omsorgstjenestene. KS-rapport

Professor Terje P. Hagen, UIO m.fl. utarbeidet på oppdrag fra KS en rapport basert på utviklingstrekk i helse og omsorgstjenester i perioden 2017-2021. Brukerne av tjenestene blir yngre, og omfanget av psykiske lidelser øker.

Du kan lese mer her.