Digital hjemmeoppfølging

Bodø kommune er en av flere kommuner som i 2024 har fått midler til å bredde ut tjenestetilbudet digital hjemmeoppfølging. Å ta i bruk ny teknologi og å se pasientens ressurser er en del av løsningen på hvordan helsetjenestene skal være bærekraftige fremover. Les mer her.