Dialogkonferanse elektronisk pasientjournal (EPJ) 14.11.2023

Bodø kommune ønsker dialog med leverandører av e-helseløsninger som er interessert i å høre mer om kommunens fremtidsplaner og strategi. I tillegg ønsker kommunen å invitere andre interessenter og kommuner som ønsker å være medlyttere til dialogkonferansen. Bodø er også åpne for å invitere andre kommuner med i den videre anskaffelsesprosessen.Bodø kommune ønsker dialog med leverandører av e-helseløsninger som er interessert i å høre mer om kommunens fremtidsplaner og strategi. Dialogkonferanse Elektronisk pasientjournal (EPJ) - Innovative anskaffelser