Bodø som nasjonal e-helsehub

Det grensesprengende samarbeidet mellom Nordlandssykehuset, Bodø kommune og KPB (Kunnskapsparken Bodø) har satt Bodø på kartet som en nasjonal hub for e-helse. Helseinnovasjonsuka er et direkte produkt av samarbeidet. 

Les mer her.