Dialogmøte 2024

Innkalling til dialogmøte Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen, Salten 24. september 2024 

Det vises til e-post til ordførere og kommunedirektører 16.2.2024, samt møteinnkalling formidlet 3.6.2024. Dialogmøtet i helsefellesskapet vil i 2024 bli arrangert i tilknytning til HELSEINNOVASJONSUKA.  Tema for årets dialogmøte er;
TJENESTEINNOVASJON OG BÆREKRAFTIG HELSETJENESTE VED BRUK AV DIGITALE VERKTØY

Et av argumentene for valg av denne løsningen, er at det kan skape synergieffekter og interesse blant deltagerne for å delta på øvrige aktiviteter, her nevnes både leverandørdag som finner sted parallelt med dialogmøtet på Nordlandssykehuset,  kveldsarrangement (burgerfest og e-helse) samme dag og arrangement 25.9.2024; Samarbeid og innovasjon rundt fremtidens helsetjenester. 

For nærmere omtale av dialogmøtet; les mer her.

 

Dato
24. september 2024
Tid
10:00 - 15:00
Sted
Nordlandssykehuset Bodø

Informasjon om hendelsen

Arrangør

Samhandlingssekretariatet

Kontakt

Knut Erik Dahlmo, tlf. 48160041, e-post: knut.erik.dahlmo@helsefellesskapet-nord.no